Teknologier

Assembly Voting arbejder med open source teknologier for at sikre overholdelsen af krav om fuld åbenhed, datasikkerhed og høj brugervenlighed for vælgere, kandidater og valgansvarlige. Mere specifikt er kravene:

 1. Fuld åbenhed omkring systemopbygningen og mulighed for at udøve uvildig kontrol med valghandlingen.
 2. Sikkerhed for beskyttelse af persondata og anonymitet under valghandlingen.
 3. Høj brugervenlighed for at leve op til kravet om lige adgang til demokratiet.

Assembly Votings systemer og hostingmiljøer er designet til at imødekomme såvel lovkrav som akademiske anbefalinger indenfor feltet. Systemet er bygget op udfra anbefalinger fra The European Council "Legal, Operational and technical standards for e-voting" og OSCE’s “Guidelines for observation of electronic voting”.

Her kan du læse mere om de teknologier, vi arbejder med i udviklingen af vores demokratiprodukter:

Valgsystem

Systemet er et multi-tenant system bygget op omkring OSS. Trafik sikres via SSL og stemmer krypteres gennem asymmetrisk krytering baseret på ellipitiske kurver. 

Secure software

 • Open Source Software
 • Multitenant architecture
 • Authentication through digital signature or combination of up to 3 factors
 • Asymmetric encryption of votes: Elliptic Curve Encryption
 • SSL
 • Linux servers

Kandidatmodul og deltagelsessystemer

Kandidatmodul og deltagelsessystemer opdateres løbende og benytter sekvens baseret versionering. Følgende er listen over Open Source software (sprog og biblioteker) som vi gør brug af i disse systemer.

Hosting

Assembly Voting råder over servermiljøer i flere lande. Hovedmiljøet der anvendes ligger i vores serverpark i Manchester, UK. Miljøet er ISO certificeret ud fra ISO9001, ISO14001 og ISO27001. Serveropsætningen er fuld redundant

Sikker hardware

 • 24 / 7 monitored Hosting Centre
 • Full server redundancy
 • Military Class hosting environment
 • ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001

Produktfilosofi

I Assembly Voting udvikler vi produkter og services der skal bidrage til at styrke den demokratiske deltagelse i samfunds- og foreningsliv. Vi sammentænker demokratiske processer med nye hverdagsteknologiske muligheder for debat, brugerinddragelse og sikre valghandlinger. Vores nøgleord i udviklingsaktiviteter er tilgængelighed, transparens, anonymitet og effektivitet, og vores succeskriterium er at bevare vælgernes tillid til den demokratiske proces.

Valgsystem

Sikker og brugervenlig valgløsning til afholdelse af lov- og vedtægtsbestemte valg. 

Kandidatsystem

Kandidatsystemet integrerer kandidatregistrering, validering og præsentationer i et og samme system. 

Mødesystem

PULS er et innovationsværktøj til kommuner, virksomheder og medlemsorganisationer. 

TAG DEL

Danmarks nye sociale medie for aktivt medborgerskab, hvor borgere, kommuner, foreninger og virksomheder.

Konferencesystem

Konferencesystemet bruges til afholdelse af lov- og vedtægtsbestemte valg ved fx generalforsamlinger.