Historien

Fra starten af 2001 var Assembly Voting tænkt som et idealistisk projekt på demokratiets vegne og som let tilgængelige løsninger for vores valgansvarlige kunder og vælgerne.

Disse grundlæggende visioner har gennem alle årene defineret Assembly Voting, og været brugt som pejlemærke i alle vores løbende udviklingsaktiviteter. Herunder vores samarbejde med førende internationale forskningsinstitutioner i e-valg, bl.a. DemTech på IT-Universitetet i København.

Vores produktportefølje har udviklet sig fra et sikkert internetbaseret valgsystem med få funktioner, til en lang række demokratiprodukter, der dækker alle typer af lov- og vedtægtskrav til valghandlinger.

Gennem de senere år har vi fokuseret på perioderne mellem valgene og på mulighederne for at inddrage borgere, brugere og medlemmer mere aktivt. Det har bl.a. resulteret i et landsdækkende socialt medie for aktivt medborgerskab tagdel.dk. Her kan kommuner, foreninger og virksomheder sammen med borgerne finde og realisere løsninger på små og store samfundsudfordringer.

Samlet set udgør Assembly Voting en samlet demokratisk infrastruktur, der til stadighed udvikler sig i takt med nye krav og muligheder i den digitale verden.

Produkthistorie for Assembly Voting 

 • Valgsystem (2001)
 • Valgsystem med dobbeltkryptering (2007)
 • Fremmødevalgsystem, v. 1 (2009)
 • Internetbaseret valglistesystem (2009)
 • Mødesystem (2010)
 • Fremmødevalgsystem, v. 2 (2011)
 • Kandidatsystem (2012)
 • Mødesystem m. delefunktion (2013)
 • Valgsystem med voterverification (2014)
 • Kandidatsystem med automatisk validering (2014)
 • Konferencevalgsystem (2014)
 • Selvbetjeningsversion af valgsystem (2015)
 • Supportsystem til anonym distribution af valgkoder (2015)
 • TR-system (2016)