E2E Løsninger

Med Assembly Voting er du sikret en minutiøst planlagt End To End-løsning. Alle enkeltdele i en valghandling forberedes, og testes grundigt før valget går i gang. Og ofte med deltagelse af uvildige revisionshuse.

Generelt gennemløber alle Assembly Voting produkter et 4-faset forløb med præcist definerede opgaver og aktiviteter, og mulighed for udøvelse af intern og ekstern revision på alle niveauer.

 

Valgspecifikation

Test

Valghandling

Valgresultat

Opgave

Udarbejdelse af valgspecifikation med udgangspunkt i gældende valgregler. Opsætning af valgsystem og procedurer i overensstemmelse med ”Valgspecifikation”.

Test af, at valgsystem og procedurer er i overensstemmelse med valgspecifikation. Deltagelse af valg-ansvarlig kunde og/eller uvildig revision. Først ved godkendt test kan valghandling påbegyndes

Gennemførelse af valghandling i overensstemmelse med krav i ”Valgspecifikation”.

Resultatopgørelse, validering og dokumentation for valgresultat. Overdragelse af valgresultat og dokumentation til valgkunde/ekstern revision.

Tjekliste
 • Stemmeregler
 • Gyldighedsprincipper
 • Tekster og grafik
 • Vælgerdata
 • Valgmaterialer
 • Distribution af valgkort
 • Evt. print af valgmateriale
 • Evt. træning af valgtilforordnede
 • Log ind-procedure
 • Vælgeradgang
 • Eventuel kandidatliste
 • Stemmeafgivelse
 • Stemmeopgørelse
 • Teknisk afvikling
 • Valgdokumentation
 • Distribution af valgkort
 • Åbning af valgsystem
 • Åbning af hotline-support
 • Åbning af valgservice; fx mistede valgkort og tilkomne vælgere
 • 24/7-systemovervågning
 • Opgørelse af stemmeprocent
 • Resultatopgørelse
 • Resultatvalidering og eventuel dubletcheck ved hybridvalg
 • Log af systemaktivitet i valgsystemet og log af personhenvendelser om valget samles i valgbog
Revision

Intern revision af valgspecifikation og systemopsætning

Ekstern revision af valgspecifikation, hostingmiljø, code review, m.m.

Intern revision af systemperformance

Ekstern revision af logbøger fra testdeltagere, valgdokumentation og systemperformance

Intern løbende revision af systemperformance, log af systemaktivitet og vælgerhenvendelser via hotline-service

Ekstern løbende revision af systemperformance via adgang til system log   

Intern revision via resultatvalidering og valgbog

Ekstern revision af valghandlingens fulde dokumentation i valgbogen; resultat-opgørelse, validering, systemaktivitet og personlige henvendelser