IDA sætter PULSen i vejret på medlemsdeltagelsen

Allerede inden unge ingeniører fra hele norden, USA og England mødtes til topmøde i København, var de i fuld krig med at finde de bedste løsninger til fremtidens bæredygtige byudvikling. Young Engineers Solutions 2012’ var startskuddet for IDAs nye digitale dialog og idéudvikling med deres medlemmer.

Udfordringen var klar: Hvordan skaber vi en sjovere, bedre og mere bæredygtig by? Københavns Kommune, MOVIA og Roskilde Festival havde blandt andre opstillet konkrete udfordringer om, hvordan bybusser bedst kan medtage cykler, hvordan vi udvikler et bæredygtigt transportsystem i Nordhavnen, og, hvordan vi holder øllene kolde på Roskilde Festival?

I alt var der 10 udfordringer og de mulige løsninger mange, men allerede inden de over 100 unge mødtes i København 4. oktober 2012, havde de i fællesskab brainstormet og idéudviklet sig frem til den bedste løsning på de stillede udfordringer. IDA havde, for at skabe rammerne for de bedste løsninger, givet de deltagende mulighed for at samarbejde på tværs af tid og sted på deres nye digitale platform ’IDA-Puls’. På den måde kunne de unge møde hinanden, inspirere hinanden, komme med løsninger, forbedre løsningerne og i fællesskab udvælge den bedste løsning på udfordringerne.

De unge tog den digitale mulighed godt til sig, og aktivitetsniveauet var fra start af højt. Efter at have samarbejdet digitalt i månederne op til topmødet, mødtes de fysisk for første gang til to dages workshop, hvor de fortsatte det gode samarbejde. Det hele kulminerede, da de deltagende præsenterede deres løsninger på Copenhagen Creative Summit foran repræsentanter fra organisationerne, der skulle bruge løsningerne, men også klima- energi- og bygningsminister, Martin Lidegård, og teknik og miljøborgmester, Ayfer Baykal, var med på en lytter.

”Det var en rigtig god idé at starte diskussionen forud for mødet” (Deltager i Young Engineers Solution 2012)

De unge ingeniører har meldt tilbage til IDAs administration, at de var meget begejstrede for de muligheder, IDA Puls gav dem i deres samarbejde, og har anbefalet at IDA bruger IDA Puls i flere sammenhænge.

Mulighederne er mange

Det digitale samarbejde mellem de unge ingeniører var startskuddet for en ny digital dialogform, IDA vil have med deres medlemmer. Som Annette Askholm, udviklingskonsulent i IDA, udtrykker det, manglede de et forum, hvor medlemmerne og IDAs administration i fællesskab kunne idégenere og debattere. De ville gerne satse på brugerdreven innovation, fordi selvom IDAs administration har dygtige ansatte, ville de gerne undgå at bure sig inde i elfenbenstårnet afskåret fra alle medlemmernes gode idéer og ønsker.

Ud over muligheden for at aktivere og engagere medlemmer, der deltager i specifikke arrangementer som YES 2012, opfordrer IDAs administration også medlemmer til løbende at komme med idéer til aktiviteter og arrangementer, som IDA kan holde. På den måde skaber platformen både værdi i specifikke situationer og løbende en mere direkte og fleksibel mulighed for, at det enkelte medlem og IDAs administration kommer i dialog.

IDAs administration har fra start af ikke haft den store forkromede strategi for, hvordan IDA Puls skulle lanceres eller en fasttømret idé om, hvordan den skal bruges. Som Annette Askholm siger, sprang de ud i det og lærer under vejs i processen. Det eneste udgangspunkt de havde var at bruge den digitale platformen i forbindelse med tre planlagte arrangementer - hvor af den første var samlingen for de unge ingeniører. Ud over de unge, som nogle vil mene var det letteste publikum at opnå digital succes med, er både formænd og tillidsrepræsentanter blevet inviteret ind i IDA Puls. Formændene var, på lige fod med de unge, meget begejstrede for mulighederne i platformen, mens tillidsrepræsentanterne oplevede, at de emner de gerne ville debattere, blev for følsomme til det åbne forum. Denne erfaring har sat gang i tankerne om muligheden for lukkede ”rum” på IDA PULS, hvor udvalgte grupper har adgang.

Mulighederne er mange, og en tur rundt i IDA Puls universet viser allerede nu lystig debat og erfaringsdeling om alt fra solceller til feedback på afholdelsen af webinars. Der er sågar allerede efterspørgsler fra enkelte medlemmer på nye måder at bruge den digitale platform på.

Det lover godt for de forhåbninger der er til IDA Puls. Allerede nu er det ene mål opnået, da de har skabt en aktiv platform, hvor medlemmerne deler med hinanden og med IDAs administration – og flere medlemmer kommer løbende til. På sigt må det vise sig, om IDA Puls også smitter af på medlemmernes tilfredshed med deres medlemskab i IDA.

Fakta

  • Ingeniørforeningen IDA er en moderne interesseorganisation og fagforening for tekniske og naturvidenskabelige akademikere.
  • IDA har flere end 88.000 medlemmer og varetager både ansattes, lederes og selvstændiges interesser.
  • IDA har inviteret medlemmerne inden for på en digital platform kaldet IDA Puls  - hvor medlemmerne kan idéudvikle og debattere relevante emner. 
  • IDAs administration vil med tiltaget gerne inddrage medlemmerne mere i IDAs udvikling og håber at skabe større medlemstilfredshed. 

Hvad andre skriver

Ingeniøren

Could not find block with id: 46