OK17: Medlemsdemokratiet er blevet digitalt

Publiceret d. 21 april 2017

Okmaerketransparent png

Med en stemmeprocent på 51,8 er den netop overståede overenskomstafstemning (OK17) først og fremmest en sejr for medlemsdemokratiet. Efter flere år med markant tilbagegang, markerede dette års OK17 nemlig et historisk vendepunkt, og det skyldes især, at mange faglige foreninger valgte at gå nye digitale veje i kommunikationen med vælgerne, der består af mere end en halv million danske lønmodtagere.

Med digitale valgkort, digital stemmeafgivelse og mobile valglister, betjente Assembly Voting langt de fleste af dette års vælgere ved OK17. Det resulterede i en bemærkelsesværdig rekord, hvor 87,2% af alle stemmer blev afgivet digitalt. Det skal ses i forhold til de seneste overenskomstafstemninger i 2014 og 2015, hvor andelen af digitale stemmer lå på omkring de 50%.

Dermed beviste OK17 ikke alene at medlemsdemokratiet lever, men også at digital deltagelse er blevet en integreret og værdsat del af den demokratiske kultur i foreningerne.

Ved dette års overenskomstafstemninger har Assembly Voting betjent op imod 400.000 vælgere fra bl.a. 3F, Dansk Metal, HK Privat, Malerforbundet, Serviceforbundet, Teknisk Landsforbund og Dansk El-Forbund.

Assembly Voting har leveret digitale valgløsninger til overenskomstafstemninger siden 2005.