Digitale afdelingsmøder

Publiceret d. 17 august 2016

Beboerdemokrati nyheder

En ny bekendtgørelse fra Boligministeriet giver landets 8000 almene boligafdelinger mulighed for at gennemføre de lovpligtige afdelingsmøder ved hjælp af digitale værktøjer.

 

Assembly Voting har deltaget i en række forsøg med digitalisering af afdelingsmøderne, og resultatet har været en markant stigning i antallet af aktive beboere. Det gælder både ift. Forslagsstillelse, valgdeltagelse og fremmødet til de fysiske afdelingsmøder, der fortsat afholdes.

 

Det er ikke mindst med udgangspunkt i forsøgserfaringerne, at en lang række af landets største boligorganisationer, har ønsket en lovændring.

 

Vi samarbejder allerede med en række boligorganisationer om udrulning af vores digitale løsninger til lokale afdelinger, der bl.a. omfatter:

 

Mødemodul til kandidatopstilling, forslagsstillelse, debat og co-creation

Valgmodul til dokumenteret sikker stemmeafgivelse ved beboerforslag, bestyrelseskandidater, m.m.

 

Begge løsninger er designet til at opfylde de gældende lovkrav, samt til effektivt og sikkert at kunne håndteres i boligorganisationer og i de enkelte afdelinger.

 

Læs mere om vores løsning Beboerdemokrati 2.0 

Læs mere om den nye bekendtgørelse