100 år med folkeligt demokrati

Publiceret d. 5 juni 2015

Sk rmbillede 2015 06 05 kl. 10.49.04

Grundlovsændringen af 5. juni 1915 gjorde demokratiet i Danmark folkeligt. Indtil da havde retten til at vælge beslutningstagerne i Danmark været forbeholdt en eksklusiv gruppe af mandlige ejendomsbesiddere. Med ændringen af Grundloven, blev ”demos” udvidet til også at inkludere kvinder, lærlinge, tjenestefolk, m.fl., der hidtil havde været politisk umyndiggjort.

 

Politisk lighed blev dermed et bærende princip i det danske demokrati, og selvom man gennem årene bl.a. har diskuteret og ændret på aldersgrænser for valgret, er der ingen tvivl om, at Grundlovsændringen for 100 år siden markerede en vigtig milepæl i skabelsen af et moderne og frit samfund.

 

Assembly Voting sender taknemmelige tanker til alle dem, der kæmpede og vandt kampen for at alle har en stemme, når lovgiverne skal vælges.

 

Rigtig god Grundlovsdag!