Digitale valg i engelske fagforeninger? Danske erfaringer indgår i overvejelserne fra regeringsnedsat undersøgelsesgruppe

Publiceret d. 3 juli 2017

Ambassadebillede

Erfaringer fra mere end 300 afholdte OK-afstemninger blev vel modtaget af den regeringsnedsatte gruppe, der skal komme med anbefalinger til fremtidens valg i engelske faglige foreninger og organisationer.

Den danske ambassade havde sat den engelske undersøgelsesgruppe i stævne og inviteret både danske organisationer og virksomheder til at fortælle om de sidste 14 års erfaringer. Det var en stor fornøjelse, at være med til at repræsentere en udvidet version af den danske model.

Tak til Henrik Skovsted Iversen (3F), Anders Laubjerg (Dansk Metal), Nikolaj Johnsen (Deloitte) og ikke mindst den danske ambassade for en fantastisk spændende dag.