Beboerdemokrati 2.0

Beboerdemokrati 2.0

Beboerdemokrati 2.0 er en opdatering til det lokale demokrati i danske boligafdelinger. Formålet er at styrke dialogen mellem beboere samt kvalificere afdelingsmøder og afstemninger i den lokale boligafdeling.

Beboernes levevis og brug af digitale medier forandrer sig hastigt. Et større engagement i det lokale beboerdemokrati stiller derfor krav til den måde, man som boligafdeling understøtter beboerdemokratiet og skaber løbende dialog med beboerne på.

Erfaringer viser, at nye tidssvarende muligheder for deltagelse, som et supplement til de formelle beboermøder, styrker beboernes engagement i afdelingen. Selvfølgeligt uden at gå på kompromis med beboerdemokratiets grundlæggende principper. Det kalder vi Beboerdemokrati 2.0.

Beboerdemokrati 2.0 er en meget brugervenlig løsning, som styrker den løbende dialog mellem beboerne og øger deltagelsen i afdelingsmøder og afstemninger - et godt grundlag for et sundt demokrati. Beboerdemokrati 2.0 erstatter ikke det fysiske beboermøde, men er et supplement til inddragelsen af den voksende gruppe af ”digitale beboere”.

Hvorfor styrke beboerdemokratiet med digitalisering?

I samarbejde med en række boligforeninger og Ministeriet fra By, Bolig og Landdistrikter har vi i en årrække arbejdet med at styrke lokale beboerdemokratier. Beboerdemokrati 2.0 kører allerede i boligafdelinger hos fsb, Boligforeningen 3B og VA. Her viser resultaterne af de nye digitale muligheder, at:

  • Flere beboere deltager aktivt; markant flere forslag og højere stemmeprocent
  • Gode ideer og løsninger deles på tværs af boligafdelinger
  • Alle krav til afholdelse af afdelingsmøder overholdes

Se alle resultaterne her

Vælg den bedste løsning til boligafdelingen

Beboerdemokrati 2.0 består af to elementer: Et fleksibelt mødemodul til fremsættelse af forslag, kvalificering af forslag og opstilling af kandidater til bestyrelse samt et valgmodul til afstemninger i boligafdelingen. Med Beboerdemokrati 2.0 får man:

Boligafdelingens ”egen” løsning

  • I vælger selv, hvilke moduler og funktioner I ønsker aktive.
  • I vælger selv, om løsningen skal integreres på en eksisterende website eller udgøre afdelingens hjemmeside

Brugervenlige systemer for administratorer og beboere

  • Det kræver ingen it-kundskaber at bruge systemerne
  • Der er support via telefon og mail alle dage fra klokken 8 til 20.

Vilkår

Løsningen sælges som en ”software as a service”, hvor Assembly Voting står for drift, sikkerhed og udvikling af nye funktioner. Den enkelte afdeling betaler en fast årlig pris for en komplet service-løsning, og kan herefter frit benytte alle dele af løsningen i abonnementsperioden. Med til løsningen er Hotline Support, der hver dag kan kontaktes via telefon og mail i tidsrummet kl. 8.00 – 20.00.

Kom i gang med det samme

Beboerdemokrati 2.0 er opbygget af færdigudviklede moduler, der allerede i dag bruges i en lang række kommuner, faglige organisationer og virksomheder. I kan gå online med jeres tilpassede system på under fem hverdage.
 
Ønsker I at høre mere om Beboerdemokrati 2.0, så ring til os på telefon 26 84 66 44 eller skriv til os på beboerdemokrati@aion.dk

Beboerdemokrati 2.0

Ønsker I at høre mere om Beboerdemokrati 2.0?

Ring til os på telefon 26 84 66 44 eller skriv til os på beboerdemokrati@aion.dk

 

Case

Danmarks første digitale beboerdemokrati er en succes

Vi er meget tilfredse med vores samarbejde med Aion. De har været lydhøre overfor vores og beboernes behov og leveret et effektivt og brugervenligt digitalt afdelingsmøde. Vi glæder os til at gentage forsøgene med digitale afdelingsmøder i år. - Helle Sinding-Jensen, udviklings- og kommunikationschef i fsb

Valgsystem

Sikker og brugervenlig valgløsning til afholdelse af lov- og vedtægtsbestemte valg. 

Mødesystem

PULS er et innovationsværktøj til kommuner, virksomheder og medlemsorganisationer.