Konferencesystem

Assembly Voting konferencesystem bruges til afholdelse af lov- og vedtægtsbestemte valg ved fx generalforsamlinger, repræsentantskaber og kommunalbestyrelser. Systemet kan også anvendes ved løbende ”temperaturmålinger” blandt deltagere ved politiske møder og høringer.

Fleksibelt og let betjent konferencesystem

Valgsystemet understøtter alle gængse typer af valg i forsamlinger og kan levere et hurtigt og dokumenteret sikkert valgresultat. Systemet kan blandt andet:

 • Hurtig opsætning af valg. De enkelte valg kan forprogrammeres og/eller oprettes undervejs
 • Let betjente stemmeenheder. Valgsystemet betjenes med uddelte stemmeterminaler. Systemet kan også sættes op til iPads, computere og smartphones.
 • Hurtigt valgresultat. Valgresultatet opgøres umiddelbart efter lukning for stemmeafgivelse og kan præsenteres for forsamlingen i integreret resultatpræsentationsmodul
 • Anonym eller åben stemmeafgivelse. Systemet kan sættes op, så valghandlingen enten foregår fuldt anonymt eller med åben stemmeafgivelse (fx v. delegeret valg)
 • Valgdokumentation. Automatisk genereret valgbog med log af systemaktiviteter

E2E-konferencesystems løsning

Assembly Voting konferencesystem er en samlet valgløsning, der indeholder opsætning og afholdelse af valghandling samt opgørelse af valgresultat.

Konferencesystemet er let at betjene for vælgere og lokale valgansvarlige. Assembly Voting har mulighed for at stille en teknisk ansvarlig til rådighed på konferencestedet under afstemningerne. 

Der gennemføres altid en samlet test forud for åbningen af en konferenceafstemning.

Assembly Voting konferencesystem er let at gå til for vælgere, valgansvarlige og eksterne uvildige revisionshuse. 

Kort om konferencesystem

Radiostyret valgsystem, der gør det muligt at afholde lov- og vedtægtsbestemte valg på alle lokaliteter, uafhængig af de lokale internetforhold.

 • Op til 2000 vælgere
 • Tekniker-support på valgsted

Typer af valg

 • Kandidatvalg
 • Urafstemninger
 • Flere samtidige valg

Stemmeprincipper

 • Påkrævet antal stemmer
 • Maksimalt antal stemmer
 • Stemmevægte

Stemmemedier

 • Assembly Voting stemmeenheder
 • Pc og computere
 • Tablets

Hotline service

Telefon og mail (kl. 8.00 – 20.00)

Case

Afstemning i milliardklassen

Opkøbet af Stofa var en vigtig beslutning, og da den endelige afgørelse skulle træffes, var det vigtigt for os at afholde en effektiv og utvetydig afstemning - Adm. direktør i SE Niels Duedahl

 

Valgsystem

Sikker og brugervenlig valgløsning til afholdelse af lov- og vedtægtsbestemte valg. 

Kandidatsystem

Kandidatsystemet integrerer kandidatregistrering, validering og præsentationer i et og samme system.